Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

«Δεύτερη ευκαιρία» για επιχειρήσεις σε αδυναμία πληρωμών

«Δεύτερη ευκαιρία» για επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμών, σύσταση επιτροπών φιλικού διακανονισμού για τη μείωση των ενοικίων καταστημάτων λόγω της κρίσης και συγκρότηση ανεξάρτητης αρχής για την εποπτεία των δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και έργων προβλέπει νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου