Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

«Δεύτερη ευκαιρία» για επιχειρήσεις σε αδυναμία πληρωμών...

«Δεύτερη ευκαιρία» για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμών, σύσταση επιτροπών φιλικού διακανονισμού για τη μείωση των ενοικίων καταστημάτων λόγω της κρίσης και συγκρότηση ανεξάρτητης αρχής για την εποπτεία των δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και έργων προβλέπει νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνισ�! �ικότητας και Ναυτιλίας, Μ. Χρυσοχοΐδης.
Συγκεκριμένα, το εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπει τα ακόλουθα:
* Αλλάζει ο πτωχευτικός κώδικας με στόχο να δοθεί δυνατότητα διάσωσης της επιχείρησης που...
 αντιμετωπίζει αδυναμία πληρωμών, πριν επέλθει η απαξίωσή της ώστε να μη χαθεί η άυλη αξία της επιχείρησης, να μην διακοπεί η παραγωγική της δραστηριότητα και να διασωθούν θέσεις εργασίας. Βασική ρύθμιση του νομοσχεδίου προβλέπει ότι η συμφωνία μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών για τη διάσωση της επιχείρησης (που μπορεί ν! α περιλαμβά� [...]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου